logo

Do korzystania w pełnym zakresie z serwisu internetowego www.edd.com.pl niezbędne jest zainstalowanie flash playeraEDD w 2006 | EDD w regionach | woj. dolnośląskie | woj. kujawsko-pomorskie | woj. lubelskie | woj. lubuskie | woj. łódzkie | woj. małopolskie | woj. mazowieckie | woj. opolskie | woj. podkarpackie | woj. podlaskie | woj. pomorskie | woj. śląskie | woj. świętokrzyskie | woj. warmińsko-mazurskie | woj. wielkopolskie | woj. zachodniopomorskie | Kalendarz EDD | Najważniejsze informacje o EDD | Kalendarz imprez w Polsce |

EDD w 2007 | EDD w regionach | woj. dolnośląskie | woj. kujawsko-pomorskie | woj. lubelskie | woj. lubuskie | woj. łódzkie | woj. małopolskie | woj. mazowieckie | woj. opolskie | woj. podkarpackie | woj. podlaskie | woj. pomorskie | woj. śląskie | woj. świętokrzyskie | woj. warmińsko-mazurskie | woj. wielkopolskie | woj. zachodniopomorskie | Kalendarz EDD | Najważniejsze informacje o EDD | Patroni i partnerzy EDD w Polsce | Konkurs plastyczny | Wystawa polskich miejsc UNESCO | Relacje z obchodów EDD | Do relacji | Opolskie | Lubelskie | Świętokrzyskie | Podkarpackie | Mazowieckie | Lubuskie | Śląskie | Warmińsko-mazurskie | Małopolskie | Zachodniopomorskie | Do aktualności | Aktualności EDD | Rzeczpospolita | Materiały promocyjne do pobrania | Inauguracja w Toruniu | Podsumowanie EDD 2007 | Rozstrzygnięcie konkursu | Zapowiedź tematu EDD 208 | Relacje laureatów konkursu |

EDD w poprzednich latach |Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa 2007 odbędą się w dniach 8-9 i 15-16 września we wszystkich regionach Polski pod hasłem „Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze”.
Patronat honorowy nad obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski.

Uroczyste otwarcie ogólnopolskich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce odbędzie się w Toruniu 8 września, gdzie regionalnymi gospodarzami tych  uroczystości będą: Prezydent Miasta Torunia i Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Jest to zarazem początek wielkiej strategii miasta i regionu zmierzającej do wypromowania Torunia jako Europejskiej Stolicy Kulturalnej Europy w 2016 roku.


Europejskie Dni Dziedzictwa, wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych mające na celu szeroko pojętą edukację historyczną i kulturalną, promowanie regionalnego dziedzictwa z ukazaniem jego bogactwa oraz przypomnienie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa z ramienia Rady Europy jest od 2006 r. Europa Nostra, europejska federacja stowarzyszeń zajmujących się ochroną dziedzictwa kultury. 

Zgodnie z hasłem tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa „Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze” tematy  imprez obejmą wszystkie aspekty podróżowania, pielgrzymowania, wędrowania, zarówno w sensie fizycznym jak i duchowym.

Organizatorzy zapewniają bezpłatny dostęp do zabytków i innych obiektów kultury: muzeów, skansenów, parków, ogrodów, które na co dzień są niedostępne, lub do których wstęp wiąże się z opłatami; proponują uczestnikom wiele atrakcji, takich jak: koncerty, wystawy, prezentacje ginących zawodów, kiermasze wyrobów artystycznych i rzemieślniczych; zachęcają do obcowania z kulturą i zabytkami, promują wśród społeczeństwa regionalne tradycje i zwyczaje.   Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa mają dodatkowo uwrażliwić na problematykę ochrony zabytków i szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego.

Wszystkie instytucje i organizacje, które planują włączyć się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2007 prosimy o zgłoszenia do odpowiednich Regionalnych Ośrodków Badań i Dokumentacji Zabytków (dane teleadresowe wszystkich ośrodków regionalnych znajdują się na stronie www.kobidz.pl), zaś w przypadku województwa śląskiego do Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego Katowicach.

Koordynatorem obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.
Szczegółowych inofrmacji na temat programu i przebiegu tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa udziela p. Małgorzata Piszkiewicz, koordynator EDD, tel. 022 826 02 39, mpiszkiewicz@kobidz.pl, ul. Kopernika 36/40, 00-328 Warszawa, dane do korespondencji: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawadrukuj stronę