Object moved

Object moved to here.szukaj
 
 
 
AKTY PRAWNE
SłUżBY KONSERWATORSKIE
KRAJOWA EWIDENCJA ZABYTKóW
Zabytki ruchome
Zabytki nieruchome
Zabytki techniki
 
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKóW
ZABYTKOWE PARKI I OGRODY
DOKUMENTACJA PRAC KONSERWATORSKICH
ŚWIATOWE DZIEDZICTWO
POMNIKI HISTORII
PARKI KULTUROWE
MUZEA POLSKIE
Dobre praktyki
Ogłoszenia muzealne
 
ARCHEOLOGIA
AZP
Poradnik inwestora
e-Archeo
Prawdy i mity
Konferencja
 
KWARTALNIK "OCHRONA ZABYTKóW"
KOBIDZ DLA DZIECI I MłODZIEżY
PLIKI DO POBRANIA
PORADNIK DO OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
 


Poradnik do opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
data dodania: 21.04.2009 (data modyfikacji: 04-05-2009)


Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków rekomenduje do stosowania poradnik metodyczny dla gminnych programów opieki nad zabytkami.

Pięcioletnie doświadczenie zebrane w trakcie wykonywania gminnych programów opieki nad zabytkami na rzecz samorządów lokalnych wskazuje na potrzebę ujednolicenia ich formy i treści w celu tworzenia możliwie porównywalnych zasad ochrony dziedzictwa kulturowego. Opracowane według jednej metody, o podobnej zawartości gminne programy będą mogły być analizowane na podstawie jednakowych kryteriów, co umożliwi jednostkom samorządu terytorialnego kształtowanie jednolitej polityki w sferze ochrony i opieki nad zabytkami.

Poradnik ma za zadanie określenie treści i zawartości gminnego programu opieki nad zabytkami. Fakt, że został on opracowany w oparciu o nabyte doświadczenia, pozwala przypisać mu rolę praktycznej instrukcji. Gminny program opracowywany w oparciu o zaprezentowany poradnik może być indywidualnie modyfikowany, rozszerzany bądź zawężany, w zależności od cech obszaru, jego zasobu zabytkowego oraz lokalnych uwarunkowań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.

Poradnik metodyczny opracował zespół w składzie:

  • mgr inż. arch. Tomasz Błyskosz
  • mgr Anna Fortuna-Marek
  • mgr Elżbieta Jagielska
  • mgr Iwona Liżewska
  • mgr Bogna Oszczanowska
  • mgr inż. arch. Jolanta Welc-Jędrzejewska

Spis treści

  1. Wprowadzenie
  2. Metoda opracowania gminnych programów opieki nad zabytkami
  3. Instrukcja wykonania gminnych programów opieki nad zabytkami
  4. Załączniki – przykłady

 Pobierz plik: Pobierz plik: Poradnik metodyczny.pdf [443.89 KB] 

drukuj stronę
 
 
 
  aktualizacja: 05.09.2006
  o nas | projekty i programy | kalendarz wydarzeń | partnerzy | kontakt  
 

2005 - Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

email: media@kobidz.pl
 
 
Lublin Poznan Torun Gdansk Lódz Bialystok Olsztyn Szczecin Zielona Góra Leknica Rzeszów Wrocław Kraków Kielce Warszawa - Główna Siedziba Opole