szukaj
 
 
 
AKTY PRAWNE
SłUżBY KONSERWATORSKIE
KRAJOWA EWIDENCJA ZABYTKóW
Zabytki ruchome
Zabytki nieruchome
Zabytki techniki
 
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKóW
ZABYTKOWE PARKI I OGRODY
DOKUMENTACJA PRAC KONSERWATORSKICH
ŚWIATOWE DZIEDZICTWO
POMNIKI HISTORII
PARKI KULTUROWE
MUZEA POLSKIE
Dobre praktyki
Ogłoszenia muzealne
 
ARCHEOLOGIA
AZP
Poradnik inwestora
e-Archeo
Prawdy i mity
Konferencja
 
KWARTALNIK "OCHRONA ZABYTKóW"
KOBIDZ DLA DZIECI I MłODZIEżY
PLIKI DO POBRANIA
PORADNIK DO OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
 


Lista obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii
data dodania: 17.03.2006 (data modyfikacji: 21-10-2009)
 
więcej...
Kryteria i procedury uznawania obiektu za Pomnik Historii
data dodania: 17.03.2006 (data modyfikacji: 22-11-2006)
 
6 października 2005r. Rada Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury przyjęła i zarekomendowała do stosowania dwa dokumenty: 1. „Kryteria i procedury uznawania obiektu za Pomnik Historii” (Rada Ochrony Zabytków będzie wydawać opinie w stosunku do zgłoszonego obiektu według przyjętych kryteriów). 2. „Zasady tworzenia parku kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu ochrony” Zostały one przekazane Wojewódzkim Konserwatorom Zabytków, z prośbą o udostępnianie wszystkim zainteresowanym.
więcej...


 
 
 
  aktualizacja: 05.09.2006
  o nas | projekty i programy | kalendarz wydarzeń | partnerzy | kontakt  
 

2005 - Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

email: media@kobidz.pl
 
 
Lublin Poznan Torun Gdansk Lódz Bialystok Olsztyn Szczecin Zielona Góra Leknica Rzeszów Wrocław Kraków Kielce Warszawa - Główna Siedziba Opole