Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 9
tel. (22) 622 60 92, 628 48 41
e-mail: info@kobidz.pl, mwielgosz@kobidz.pl

Witamy na stronach!
W tym roku obchody Europejskich Dni Dziedzictwa będą się odbywać równolegle w województwach:

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

Patronat Honorowy nad obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa w całym kraju objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Kazimierz Michał Ujazdowski.

Ciekawe linki
European Heritage Days
Centro National de Cultura
Council of Europe
European Comisions

EDD w poprzednich latach:

EDD w Zachodniopomorskiem
Temat przewodni:
WŚRÓD ZABYTKÓW WŚRÓD ZIELENI
z nawiązaniem do tematów  ogólnopolskich:
wielcy twórcy kultury - zabytki a tradycja miejscowa - wielokulturowość


Szczecin - Przelewice - Barlinek - Szczecin

9 września, sobota
Inauguracyjna sesja wyjazdowa

Przelewice, Pałac, Sala Konferencyjna
godz. 10.00 - Inauguracja obchodów EDD 2006 z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz władz samorządowych Przelewic i Barlinka, połączona z wręczeniem przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków złotych odznak  ’Za Opiekę nad Zabytkami”
wykłady inauguracyjne: mgr inż. Maria Jolanta Syczewska, dyrektor Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach
Pałac w Przelewicach - euroregionalne centrum kulturalno-naukowe - dr Marcin Kubus, Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni Akademii Rolniczej w Szczecinie
Tereny zieleni Szczecina – historia, układ przestrzenny i bioróżnorodność, zwiedzanie pałacu
opieka merytoryczna: mgr inż. Maria Jolanta Syczewska dyrektor Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach
- wystawa: Zamki i rezydencje Pomorza
- wystawa: Pałac w Przelewicach
- odsłonięcie kamienia upamiętniającego Conrada von Borsiga założyciela Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach
- zasadzenie „Dębu Greckiego” i odsłonięcie tablicy pamiątkowej Henryka Greckiego - wieloletniego badacza zieleni regionu
- zwiedzanie ogrodu
opieka merytoryczna: Katarzyna Misiak - kierownik Botanicznego Centrum Badawczo-Naukowego w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach

RELACJA z IMPREZY

PRZELEWICE
09 września 2006 roku w Przelewicach odbyła się inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2006 w województwie zachodniopomorskim. Licznych gości uroczystości - ponad 100 osób ze Szczecina - oraz wiele zainteresowanych osób z gmin Przelewice i Barlinek powitali Gospodarze - pan Henryk Milewski Wójt Gminy Przelewice i pani Maria Jolanta Syczewska  Dyrektor Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Ideę, formy realizacji, program i prezentację zaangażowanych instytucji, ośrodków naukowych, firm, osób prywatnych przedstawili Krzysztof Wika Dyrektor Departamentu Kultury Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego woj. zachodniopomorskiego oraz Beata Makowska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. W trakcie inauguracji pani Ewa Stanecka Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie wręczyła przyznane przez pana Kazimierza Michała  Ujazdowskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - złote odznaki „Za Opiekę nad Zabytkami”. Tym zaszczytnym odznaczeniem zostały uhonorowane następujące osoby, zasłużone dla ochrony i opieki nad zabytkami naszego województwa:

1. pani Wada Jałszyńska-Bitenc
2. pani Lidia Cielecka
3. pan Henryk Milewski
4. pani Barbara Sożynska-Maciejko
5. pan Lech Pieczyński
6. pan Maciej Płotkowiak
7. pani Maria Jolanta Syczewska
8. pan Andrzej Szczygieł
9. pan Lucjan Trzmielowski
10. pan Zdzisław Tuderek
11. pan Zygmunt Kostrzewa

Inauguracji towarzyszyła prezentacja dwóch referatów, z prezentacjami multimedialnymi:
1. pani mgr Marii Syczewskiej: Pałac w Przelewicach – euroregionalne centrum kulturalno-naukowe
2. pana dr Marcina Kubusa (Akademia Rolnicza w Szczecinie): Tereny zieleni Szczecina - historia układ przestrzenny i bioróżnorodność.

W czasie zwiedzania Ogrodu Dendrologicznego odsłonięto kamień i tablce informacyjną, upamiętniające osobę Conrada von Borsiga, założyciela ogrodu oraz zasadzono Dąb Greckiego i odsłonięto tablicę pamiątkową inż. Henryka Greckiego – wieloletniego badacza i dokumentalisty zabytkowej zieleni regionu.

               

ok. 13:00 przejazd do Barlinka

Barlinek

- Barlinek SA - zwiedzanie fabryki, zapoznanie się z cyklem produkcyjnym, sposobami pozyskiwania drewna, działaniami proekologicznymi
- Wizyta w Młynie - Papierni w Barlinku, prezentacja obiektu
wystawy:
• Prace projektowe studentów architektury Politechniki Szczecińskiej
• Krajobraz Kulturowy Źródliskowej Doliny Płoni
• Dorobek Ośrodka Naukowo Dydaktycznego PKN ICOMOS
Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Młyn-Papiernia
opieka merytoryczna: mgr inż.arch. Małgorzata Cykalewicz, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Młyn-Papiernia
- zwiedzanie  Barlinka
opieka merytoryczna: Amelia Pakosz z-ca Burmistrza Barlinka i Grzegorz Przybylski – inspektor Urzędu Miasta i Gminy Barlinek RELACJA z IMPREZY

BARLINEK
Część studyjna pierwszego dnia przebiegała w Barlinku, gdzie gościliśmy w zakładach BARLINEK SA, zapoznając się z nowoczesnymi cyklami produkcyjnymi, sposobami pozyskiwania drewna oraz prowadzonymi przez zakład na szeroką skalę działaniami proekologicznymi.  Byliśmy gośćmi Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Dziedzictwa Młyn-Papiernia w Barlinku, gdzie członkowie Stowarzyszenia zaprezentowali uczestnikom obiekt wraz z zachowanym zabytkowym wyposażeniem oraz wystawy dokumentujące prowadzone przez Nich od lat prace dokumentacyjne i projektowe, związane z zespołem młynu-papierni, innymi obiektami zabytkowymi i regionem. Panie Gospodynie z Żydowa przygotowały wspaniały poczęstunek. Część objazdowa zakończyła się w Barlinku, gdzie przedstawiciele samorządu oprowadzili uczestników po najciekawszych miejscach miasta i zaprosili do uczestnictwa w swojej imprezie Koniec lata.

       


ok. 19.00 powrót do Szczecina

Zgłoszenia:
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, tel.: 091 4336167
zbiórka uczestników o 8:30 Zamek Książąt Pomorskich
Uczestnictwo wolne od opłat
  
Szczecin
10 września, niedziela
Zielone spacery (uczestnictwo bezpłatne)

godz. 10.00 – 12.30 (13.00)
Park im. Jana Kasprowicza, Jasne Błonia

oprowadzają: dr inż. Marcin Kubus, dr Grzegorz Nowak - Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni Akademii Rolniczej w Szczecinie; mgr Maciej Słomiński – Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, mgr inż. Jadwiga Tumielewicz -Zakład Usług Komunalnych w SzczecinieRELACJA z IMPREZY

ZIELONE SPACERY
Zielone Spacery to kilkudniowy cykl wspólnych spotkań z historykami sztuki, architektami i dendrologami. Cieszące się wielkim zainteresowaniem imprezy dotyczyły najbardziej wartościowych historycznie i przyrodniczo zespołów chronionych, znajdujących się na terenie miasta Szczecina. Kilkugodzinne spacery organizowane w czasie dwóch weekendów września zostały zorganizowane w celu przybliżenia odbiorcom historii rozwoju przestrzennego tych kompleksów i ich niedostrzeganych, czy nieznanych wartości zabytkowych. Opiekę merytoryczną sprawowali dendrolodzy, historycy sztuki, konserwatorzy ale też przedstawiciele zarządzających tymi terenami. Zwieńczeniem cyklu Zielonych Spacerów była całodzienna podróż studyjna Puszcza Bukowa – Szczeciński Park Krajobrazowy.

              


Miejsce zbiórki:
przed wejściem głównym do Urzędu Miejskiego w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.
Zgłoszenia:
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, tel.: 091 4336167

godz. 13.00-15.30 (16.00)
Park im. Jana Kasprowicza, Różanka, Ogród Botaniczny
oprowadzają: dr inż. Marcin Kubus, dr Grzegorz Nowak – Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni Akademii Rolniczej w Szczecinie, mgr inż. Jadiwga Tumielewicz - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Miejsce zbiórki:
przy pomniku Władysława Hasiora, przy amfiteatrze w parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie.
Zgłoszenia:
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, tel.: 091 4336167

Szczeciński Park Krajobrazowy (trasa Puszcza Bukowa) Szlakiem leśniczówek- objazd plenerowy
16 września  sobota
 
Wyjazd ze Szczecina ok. 9.30
Objazd dotyczyć będzie między innymi (trasa może ulec zmianie):

 - Glinna - spotkanie z pracownikami lasów państwowych przy cmentarzu w Glinnej,
- zapoznanie się z ideą budowy cmentarza, jego układem architektonicznym; prezentuje mgr inż. Zbigniew Pajewski Nadleśnictwo Gryfino
 - powierzchnia doświadczalna IBL tzw. powierzchnia Schwappacha: prezentuje mgr inż. Lidia Kmiecińska i mgr inż. Zbigniew Pajewski - Nadleśnictwo Gryfino
- Ogród Dendrologiczny „Glinna” zwiedzanie pod opieką mgr inż. Lidii Kmiecińskiej Nadleśnictwo Gryfino
- Punkt informacji Przyrodniczo - Leśnej w Glinnej – prezentacja multimedialna LKP Puszcze Szczecińskie oraz działalności edukacji leśnej, spokanie z emerytowanym nadleśniczym mgr inż. Telesforem Kaczmarkiem
- ochrona przyrody na przykładzie rezerwatu przyrody Źródliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego; mgr inż. Lidia Kmiecińska Nadleśnictwo Gryfino, mgr inż. Stanisław Kmiecik RDLP Szczecin
- Atrakcje dendrologiczne, geologiczne i krajobrazowe Puszczy Bukowej; Kamień Serce Puszczy, Kamień Krajoznawców, Lipa Pokoju – mgr inż. Lidia Kmiecińska Nadleśnictwo Gryfino, mgr inż. Stanisław Kmiecik RDLP Szczecin, Antoni Adamczak PTTK oddział Szczecin
- Jezioro Szmaragdowe - zwiedzanie zimowisk nietoperzy w podziemnej siedzibie Szczecińskiego Stowarzyszenia Poszukiwawczego

Zgłoszenia:
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Szczecinie, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, tel.: 091 4891630

Szczecin
17 września, niedziela
Zielone spacery (uczestnictwo bezpłatne)

godz. 12.00 – 14.30 (15.00)
Park im. Stefana Żeromskiego, zespól zabudowy i tarasy Wałów Chrobrego w Szczecinie
oprowadzają: dr inż. Marcin Kubus, dr Grzegorz Nowak - Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni Akademii Rolniczej w Szczecinie, mgr Małgorzata Jankowska - Miejski Konserwator Zabytków, mgr Maciej Słomiński - Regionalny Ośrodek Badan i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Miejsce zbiórki:
Wejście Główne Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego
Zgłoszenia:
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, tel.: 091 4336167

godz. 16.00-18.30 (19.00)

Cmentarz Centralny
(oprowadzają: dr inż. Marcin Kubus, dr Grzegorz Nowak - Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni Akademii Rolniczej w Szczecinie, mgr Maciej Słomiński - Regionalny Ośrodek Badan i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Cmentarza Centralnego w Szczecinie, mgr Maria Michalak - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie)Miejsce zbiórki:
Brama Główna Cmentarza Centralnego w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125
Zgłoszenia:
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, tel.: 091 4336167


Szczecin
08 września- 16 września 2006
WYSTAWA…
Drzewa, wciąż drzewa gałęzie swe plotą/i zielenią i kwitną do nieba… (E.Rajzman, Moje miasto przestronne, tł. A.Słucki)

Wystawa prezentuje szczecińską przyrodę w obiektywie szczecińskich fotografów i słowie pisanym szczecińskich poetów.

organizator: Książnica Pomorska im. St. Staszica w Szczecinie
opieka merytoryczna: mgr Janina Kosman
oprawa plastyczna pani mgr Hanna Dąbrowska
miejsce Sala Kolumnowa Książnicy Pomorskiej w Szczecinie
wstęp wolny w godzinach otwarcia Książnicy

Szczecin
05 września – 05 października 2006

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA
Międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży
Muzealne Spotkania z Fotografią

Wystawa prezentuje wybór prac wykonanych przez uczniów z Polski i Słowacji
organizatorzy: Muzeum w Koszalinie, Pomorskie Stowarzyszenie Edukacji Regionalnej, Muzeum Narodowe w Szczecinie
komisarz wystawy: mgr Dionizy Rypniewski
miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 1

Koszalin
21 września- 23 października 2006
WYSTAWA FOTOGRAFICZNA
Międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży
Muzealne Spotkania z Fotografią
  
Wystawa prezentuje wybór prac dokonanych przez uczniów
z Litwy, Niemiec, Polski, Rosji i Słowacji

organizatorzy: Muzeum w Koszalinie, Pomorskie Stowarzyszenie Edukacji Regionalnej, Miejski Ośrodek Kultury w Koszalinie
miejsce: Bałtycka Galeria Sztuki w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 105
wstęp wolny

Szczecin
21 - 23 września 2006

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
IX FORUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
WODA W KRAJOBRAZIE

Tematyka konferencji dotyczy problemów i możliwości związanych z potencjałem, jaki woda wnosi w kształtowanie krajobrazu i przestrzeni
Wykłady konferencyjne prezentowane są w Auli Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa  - wstęp wolny

organizator:
Katedra Projektowania Krajobrazu, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Akademia Rolnicza w Szczecinie
Informacje szczegółowe, program: www.agro.ar.szczecin.pl


Z okazji obchodów  EDD 2006 została przygotowana publikacja WŚRÓD ZABYTKÓW  WŚRÓD ZIELENI
zawierająca artykuły dotyczące zasobów zieleni naturalnej i komponowanej na terenie naszego województwa oraz tematów związanych z ich zagospodarowaniem, ochroną i promocją

 1. Maria Syczewska, Pałac w Przelewicach - euroregionalne centrum kulturalno-naukowe
 2. Alojzy Kowalczyk, Drzewa - pomniki przyrody w parkach zabytkowych. Pat czy mat?
 3. Krystyna Bastowska, Projekt parku kulturowego – „Święte góry Pomorza”
 4. Magdalena Palicka, Grzegorz Przybylski, Barlinek – walory turystyczne i przyrodnicze
 5. Małgorzata Cykalewicz, Zmieniający się krajobraz
 6. Anna Małgorzata Walkiewicz, Radaczewo - ozdobna farma Petera Josepha Lenné
 7. Maria Witek, Kilka uwag o wiejskich ogrodach przydomowych.
 8. Marcin Kubus, Tereny Szczecina - historia,  układ przestrzenny i bioróżnorodność
 9. Małgorzata Haas-Nogal, Odtworzenie „Różanki” w parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie
10. Małgorzata Jakóbik, Kobieta na tle zieleni. Formalno-treściowy związek fontanny Sediny z historycznym układem roślinnym skweru, przy obecnym placu Tobruckim w Szczecinie.
11. Maciej Słomiński, Pomniki polskich twórców w szczecińskich parkach
12. Stanisław Kmiecik, Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcze Szczecińskie”

Koordynator obchodów EDD 2006 w woj. zachodniopomorskim:
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie www.kobidz.pl
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie www.bip.zabytki.pomorzezachodnie.pl
Współorganizatorzy:
Urząd Marszałkowski woj. zachodniopomorskiego
www.bip-zachodniopomorskie.pl
Urząd Gminy w Przelewicach
www.przelewice.pl
Urząd Miasta i Gminy w  Barlinku
www.barlinek.pl
Muzeum Narodowe w Szczecinie
www.muzeum.szczecin.pl
Muzeum w Koszalinie
www.muzeum.koszalin.pl
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
www.zamek.szczecin.pl
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Szczecinie www.zamek.szczecin.pl
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie www.ksiaznica.szczecin.pl
Zespół Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie www.bip.um.szczecin.pl
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków  www.wkz.szczecin.pl
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
 www.zrot.pl
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie www.szczecin.lasy.gov.pl
Zespól Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry
www.pkddo.hg.pl 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.wfos.szczecin.pl
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
www.zuk.szczecin.pl
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach www.ogroddendrologiczny.szczecin.pl
Akademia Rolnicza w Szczecinie Katedra Projektowania Krajobrazu
www.agro.ar.szczecin.pl
Akademia Rolnicza w Szczecinie Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni
Stowarzyszenie na Rzecz Cmentarza Centralnego www.cmentarzcentralny.szczecin.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Młyn-Papiernia www.mlynpapiernia.org.pl
Pomorskie Stowarzyszenie Edukacji Regionalnej
www.pser.px.pl
Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.
www.barlinek.com.pl
Evatrans
www.evatrans.pl  
Szczecińskie Stowarzyszenie Poszukiwawcze  drukuj strone