Object moved

Object moved to here.szukaj
 
 
 
AKTY PRAWNE
SłUżBY KONSERWATORSKIE
KRAJOWA EWIDENCJA ZABYTKóW
Zabytki ruchome
Zabytki nieruchome
Zabytki techniki
 
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKóW
ZABYTKOWE PARKI I OGRODY
DOKUMENTACJA PRAC KONSERWATORSKICH
ŚWIATOWE DZIEDZICTWO
POMNIKI HISTORII
PARKI KULTUROWE
MUZEA POLSKIE
Dobre praktyki
Ogłoszenia muzealne
 
ARCHEOLOGIA
AZP
Poradnik inwestora
e-Archeo
Prawdy i mity
Konferencja
 
KWARTALNIK "OCHRONA ZABYTKóW"
KOBIDZ DLA DZIECI I MłODZIEżY
PLIKI DO POBRANIA
PORADNIK DO OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
 


Rejestr zabytków nieruchomych
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
data dodania: 21.01.2008 (data modyfikacji: 04-11-2009)


Stan na 30 września 2009 r.

Publikowany wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków zestawiono na podstawie decyzji wydawanych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków od 1945 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeden egzemplarz każdej decyzji winien być przesyłany do Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Procedury administracyjne związane z wydawaniem decyzji (m.in. możliwość składania odwołań, a także tryb skreślania zabytków z rejestru) powodują, że niektóre dokumenty wpływają do KOBiDZ-u ze znacznym opóźnieniem. Stąd w niniejszym wykazie mogą wystąpić rozbieżności z zapisami w księgach rejestru, prowadzonych  w poszczególnych województwach. Ponadto w spisie ujęto niektóre obiekty już nieistniejące, ponieważ mogą być usunięte z wykazu dopiero po wydaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prawomocnej decyzji o skreśleniu zabytku z rejestru.

Obiekty figurują pod adresami, obowiązującymi w momencie wpisu do rejestru; od tego czasu zmieniła się w wielu wypadkach przynależność administracyjna miejscowości (wsie lub przysiółki zostały włączone do większych aglomeracji), a także zmianie ulegały nazwy miejscowości, ulic lub numery domów. Staramy się aktualizować te dane na bieżąco, co jest możliwe np. w odniesieniu do nazw lub przynależności administracyjnej miejscowości (w oparciu o dane GUS). Natomiast aktualne nazwy ulic lub numeracja budynków mogą być wprowadzane tylko po uzyskaniu informacji od WKZ; o tych zmianach Krajowy Ośrodek nie jest informowany na bieżąco, stąd - w opublikowanym poniżej wykazie - mogą pojawić się nieaktualne dane adresowe.

Rejestr zabytków ulega ciągłym zmianom, np. już w 1 kwartale 2009 roku przyjęto 114 nowych decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków i 10 decyzji o skreśleniu z rejestru zabytku lub jego części, przyjęto 232 decyzje  i postanowienia WKZ zmieniające lub wyjaśniające treść wcześniej wydanych decyzji. Aktualizacja rejestru jest więc czynnością permanentną i dlatego prezentowany wykaz - przedstawiający stan na 30 września 2009 roku – ma charakter roboczy. Choć jest on okresowo uzupełniany, to należy mieć świadomość, iż nie przedstawia wszystkich danych, aktualnych w dniu odwiedzenia strony internetowej KOBiDZ.

Rejestr zabytków nieruchomych (pliki *.pdf - aby otworzyc nalezy skorzystac z Adobe Reader do pobrania stąd):

 

Województwo dolnośląskie Pobierz plik: DLN-rej.pdf [1 MB] 
Województwo kujawsko-pomorskie  Pobierz plik: KUJ-rej.pdf [422.48 KB]  
Województwo lubelskie Pobierz plik: LBL-rej.pdf [448.29 KB] 
Województwo lubuskie Pobierz plik: LBS-rej.pdf [406.78 KB] 
Województwo łódzkie Pobierz plik: LDZ-rej.pdf [375.97 KB] 
Województwo małopolskie Pobierz plik: MAL-rej.pdf [689.98 KB] 
Województwo mazowieckie Pobierz plik: MAZ-woj.-rej.pdf [575.42 KB] 
 •  m. st. Warszawa
 • Pobierz plik: MAZ-WAR-rej.pdf [211.14 KB] 
  Województwo opolskie Pobierz plik: OPO-rej.pdf [385.87 KB] 
  Województwo podkarpackie   Pobierz plik: PDK-rej.pdf [470.64 KB] 
  Województwo podlaskie   Pobierz plik: PDL-rej.pdf [314.81 KB] 
  Województwo pomorskie   Pobierz plik: POM-rej.pdf [383.4 KB] 
  Województwo śląskie   Pobierz plik: SLS-rej.pdf [419.25 KB] 
  Województwo świętokrzyskie   Pobierz plik: SWT-rej.pdf [270.25 KB] 
  Województwo warmińsko-mazurskie   Pobierz plik: WAR-rej.pdf [631.03 KB] 
  Województwo wielkopolskie   Pobierz plik: WLK-rej.pdf [827.98 KB] 
  Województwo zachodniopomorskie  Pobierz plik: ZPO-rej.pdf [493.83 KB]         

     Zasady korzystania z zasobu archiwalnego KOBiDZ: 

  - zarządzenie dyrektora  w sprawie zasad udostępniania
  regulamin udostępniania
  - cennik usług

  Kontakt:
  ul. Kopernika 36/40, 00-328 Warszawa
  tel./fax (022) 826 02 39;  826 17 14;  826 92 47;
  e-mail: nieruchome@kobidz.pl

   

  Autor: 

  Juliusz Wendlandt

  Osoba wprowadzająca: 

  Dorota Mikłaszewicz

  Data utworzenia: 

  14.06.2006r.

  Data publikacji: 

  14.06.2006r.

  Ostatnia zmiana: 

  04.11.2009r. 09:28
  (Magda Stec)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  drukuj stronę


  

   
   
   
    aktualizacja: 05.09.2006
    o nas | projekty i programy | kalendarz wydarzeń | partnerzy | kontakt  
   

  2005 - Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

  email: media@kobidz.pl
   
   
  Lublin Poznan Torun Gdansk Lódz Bialystok Olsztyn Szczecin Zielona Góra Leknica Rzeszów Wrocław Kraków Kielce Warszawa - Główna Siedziba Opole