kontakt |:::| strona główna

Dział Promocji Dziedzictwa Kulturowego
Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków

Monika Renard: renard@kobidz.pl
Monika Wielgosz:
wielgosz@kobidz.pl
Małgorzata Czajkowska:
czajkowska@kobidz.pl
00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 9
tel. (22) 622 60 92, 628 48 41
e-mail:
info@kobidz.pl
 
Europejskie Dni Dziedzictwa 2005

Patronat Honorowy nad obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa w całym kraju objął Minister Kultury RP, Waldemar Dąbrowski.

Tegorocznymi tematami obchodów są:
"Architektura drewniana" i "Dziedzictwo poprzemysłowe".
Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa trwają od 3.09-31.10.2004 roku .
O ich wyborze zadecydowała potrzeba zwrócenia uwagi społeczeństwa na unikatowe w skali światowej obiekty architektury drewnianej, które są szczególnie narażone na zniszczenia i podkreślenia konieczności rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast i terenów poprzemysłowych naszego kraju.Dodatkowo wagi obchodom Europejskich Dni Dziedzictwa nadaje mijająca w roku bieżącym 50-ta rocznica podpisania
EUROPEJSKIEJ KONWENCJI KULTURALNEJ.

Europejskie Dni Dziedzictwa są organizowane od 12 lat z inicjatywy Rady Europy i pod patronatem Unii Europejskiej, na wzór francuskich "Dni otwartych zabytków". Koordynatorem obchodów w Europie z ramienia Rady Europy była przez 6 lat Fundacja Króla Baudouina z Brukseli, natomiast od trzech lat funkcję tę pełni Centro National de Cultura w Lizbonie.

Oficjalne, uroczyste otwarcie Dni, z udziałem przedstawicieli Rady Europy, Komisji Europejskiej, władz miejscowych i koordynatorów ze wszystkich państw biorących w Dniach udział, odbywa się na początku września w jednej ze stolic europejskich, w tym roku będzie miało miejsce w Hiszpanii, w Barcelonie.

Polska po raz pierwszy zorganizowała Europejskie Dni Dziedzictwa w 1993 roku. W tym roku organizuje obchody po raz dwunasty, jako jedno z 47 państw europejskich. W Polsce animatorami są przede wszystkim organizacje społeczne, które współdziałają często z Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków oraz z Regionalnymi Ośrodkami, Wojewódzkimi Służbami Ochrony Zabytków, władzami miejskimi i samorządowymi. Udział w tegorocznych obchodach zgłosiło do dnia dzisiejszego 10 województw.

Celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest:
1. Promowanie dziedzictwa kulturowego Polski
2. Budowanie wizerunku Polski, nowego członka Unii Europejskiej, jako kraju o bogatych tradycjach i atrakcyjnej turystyce
3. Przypomnienie zarówno o wspólnych korzeniach kultury europejskiej, jak i podkreślenie odrębności poszczególnych regionów
4. Bezpłatne udostępnienie najciekawszych zabytków, na co dzień
niedostępnych i przybliżenie ich historii ludności lokalnej

Copyright © 2004 KOBiDZ http://www.kobidz.pl